Nederlands
Deutsch
English
Français
Italiano
Cesky
Español
Magyar
Polski
Russian
Slovensky
Românã

G. TIMMERMANS
IMPORT-EXPORT VEEN B.V.
PO box 28
4260 AA Wijk en Aalburg
Netherlands


Zimostrázy
Tisy
Bonsaj
Pot plants
Vavrín obecný
Hydrokultúry
Vonkajšia solitérna výsadba
Alejové stromy
Záhradné kvetiny
Vnútorná solitérna výsadba
Živé ploty
Biologické šlechtenie
Vítajte na stránkach G. Timmermansa - Import-Export Veen B.V. - Netherlands

Naše skúsenosti

Už viac ako 25 rokov sa zaoberáme vývozom a dovozom rastlín. Dodávame zimostrázy, tisy, bonsaje, vavríny obecné, hydrokultury, vnútorné a vonkajšie solitérne výsadby, izbové kvety, alejové stromy atď.

Maximálne pohodlie

Pretože máme výnimočné vzťahy s domácimi aj zahraničnými pestitelmi, sme schopní doručit naše produkty rychlo a spolehlivo ako v malom tak vo velkom množstve.

Naše produkty dodávame na základe Vašej telefonickej objednávky. To znamená, že pro Vás odpadá nutnosť skladovania. Ďalšie výhody:

·              Žiadna investícia do skladov;

·              Žiadna starostlivosť o rastliny

·              Žiadne riziko

·              K dispozícii sú opravdu najväčšie skladovacie priestory

·              Možnost vrátenia produktu v prípade, keď nevyhovuje Vašej akostnej norme

Doručenie a transport

Účtujeme malý poplatok za doručenie tovaru. Na druhej strane sme zodpovední za:

·                    logistiku

·                    fytosanitárnu kontrolu

·                    colné prehlásenie

·                    všetky colné poplatky

·                    kontrolu akosti tovaru

Náklady na dopravu: za CC (Dánský kontajner)/jednotku/vzdialenosť. Väčší počet CC znamená menšie náklady.

Samozrejme existuje možnost doručenia tovaru Vašou vlastnou dopravou.

V prípadě včasnej objednávky sme schopní dodávať tovar 6-krát týždenne na akúkoľvek adresu v Európe. Za objednávku väčšieho množstva jedného druhu rastlín a/alebo tovaru z jednej plantáže Vám ponúkame výrazné zľavy.

Žiadne riziko pre Vás

V prípade, že tovar nesplňuje Vaše akostné požiadavky, môžete nám ho vrátiť.

Vyžádajte naše CD-ROM pre ďalšie informácie.

Predáváme výhradne distribútorom

Keď ste fyzická osoba, informujte sa prosím u nášho najbližšieho distribútora.


hore